ประกวดราคาซื้อระบบสัญญาณภาพและเสียง สำหรับห้องประชุม บก.อก. และ บก.สอท. 1-5 จำนวน 6 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์

2ประกวดราคาซื้อระบบสัญญาณภาพและเสียง