ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ E-GP

กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2 เรื่อง โครงการปรับปรุงหลังคาชั้นดาดฟ้า อาคารเก็บของกลางอเนกประสงค์ ขนาด 6 ชั้น 

กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2 เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้างโครงการปรับปรุงหลังคา ชั้นดาดฟ้า อาคารเก็บของกลางอเนกประสงค์ ขนาด 6 ชั้น

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาชั้นดาดฟ้า อาคารเก็บของกลางอเนกประสงค์ขนาด 6 ชั้น กองบังคับการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2

กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบ บก.สอท.3 จำนวน 3 หลัง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกวดราคาจ้างก่อนสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๓


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๓

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๔

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๕


ประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๔  

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3

กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4

กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 5

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๓ 

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๔ 

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๕ 

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๓  

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี   

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี   

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๓  

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕