ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ E-GP

กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3

กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4

กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 5

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๓ 

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๔ 

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๕ 

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๓  

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี   

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี   

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ๓  

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี   

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี