ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และระบบภาพและเสียงสำหรับห้องประชุม รวม 4 รายการ