ประกาศกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2564