พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท. ได้รับเชิญสัมภาษณ์ ในรายการเพื่อประชาชน ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หรือ ช่อง 5 เอชดี “ช่วงพูดตรงประเด็น” ในประเด็น เรื่อง ขอความช่วยเหลือ กรณีถูกหลอกลงทุน


ในวันอาทิตย์ ที่ 5 มิ.ย.2565 เวลา 17.30 น.


พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท. ได้รับเชิญสัมภาษณ์ ในรายการเพื่อประชาชน ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หรือ ช่อง 5 เอชดี “ช่วงพูดตรงประเด็น” ในประเด็น เรื่อง ขอความช่วยเหลือ กรณีถูกหลอกลงทุน


โดยมี คุณอรอุมา เกษตรพืชผล เป็นผู้ดำเนินรายการ


โดยสามารถติดตามการรับชมได้ผ่านทางช่องทาง

1.ทางโทรทัศน์ : ช่อง 5 HD

2.ทาง facebook : เพจ OK MASS- onuma chanel https://www.facebook.com/okmassfanpage/