ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2565 กัญชาหรือสารสกัดเป็นสมุนไพรควบคุม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้ลงนามในประกาศสมุนไพรควบคุม (กัญชา) อาศัยความ พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อคุ้มครองผู้อายุต่ำกว่า 20 ปี เด็ก เยาวชนและหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ดังต่อไปนี้

1.ให้กัญชาที่เป็นพืชตระกูลแคนนาบิส (Cannabis) เป็นสมุนไพรควบคุม

2.ให้ผู้ที่อายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถใช้ประโยชน์กัญชาได้ ยกเว้นการใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้ การใช้ในที่สาธารณะ และใช้ในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

3.ให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายการแพทย์แผนไทยสามารถใช้ประโยชน์จากกัญชาในการบำบัดรักษาผู้ป่วยของตน

4.ให้ประกาศมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา