พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท./ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ใหม่) ได้ประกอบพิธี รับส่ง-มอบหน้าที่ ผบช.สอท.

🔔 วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.


🚨 พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท./ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ใหม่) ได้ประกอบพิธี รับส่ง-มอบหน้าที่ ผบช.สอท. ให้แก่ พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รอง ผบช.ก./ ผบช.สอท.(ใหม่) โดยมีแถวกองเกียรติยศ รับทำความเคารพ พร้อม ลงนามส่งมอบงานในหน้าที่ราชการและส่งมอบธงประจำหน่วย ซึ่งมีข้าราชการตำรวจ ในสังกัดจำนวน 252 นาย เข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นเกียรติและสักขีพยาน


⚜️ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 7 ก.ย. 2565 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร. และแต่งตั้งให้ พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา มาดำรงตำแหน่ง ผบช.สอท. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 นั้น


💐 พร้อมกันนี้ คุณณสุดา คล้ายคลึง ประธานชมรมแม่บ้าน สอท. ได้ทำพิธีส่งมอบตำแหน่ง ประธานชมรมแม่บ้าน สอท. ให้แก่ คุณโยทะกา วัฒน์นครบัญชา (ภริยา พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา) ในการขับเคลื่อนกิจการพันธกิจของชมรมแม่บ้าน สอท. ต่อไป


📌 ณ อาคารประชุมสัมนาและฝึกอบรม ตร. (เมืองทองธานี)