ตำรวจไซเบอร์ เปิดยุทธการ “เด็ดปีกมังกร” รวบเครือข่าย Call Center หลอกลวงผู้เสียหาย

🎗จิตอาสา ๙๐๔ ในสังกัด บช.สอท. ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


🔸 เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2565 เวลา 10.30 น.


🔸 พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. ,พล.ต.ต.วิวัฒน์ คําชํานาญ รอง ผบช.สอท. , พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร ปรกฯ รอง ผบช.สอท. ,พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.1 ,พล.ต.ต.ออมสิน ตรารุ่งเรือง ผบก.สอท.3 และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.สอท. จำนวน 40 นาย ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาบริจาคโลหิต"


🔸 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ส่งผลให้มีผู้บริจาคโลหิต ณ สถานที่รับบริจาคต่าง ๆ น้อยลง ทำให้ปริมาณโลหิตสำรองมีไม่เพียงพอต่อการรองรับการรักษาพยาบาล ซึ่งยังคงมีผู้เจ็บป่วยที่ต้องการโลหิตอยู่เป็นจำนวนมาก


🔸 เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง เหล่าจิตอาสาตำรวจไซเบอร์ จึงได้ร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อต่อยอดเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ให้โรงพยาบาลมีโลหิตสำรองเพียงพอต่อการรักษาพยาบาลและดูแลผู้เจ็บป่วย เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ ตามแนวทางจิตอาสา รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลประชาชนในยามทุกข์ยาก และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9


🔸 ณ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ