ภาพกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

🎗ภาพกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9


🔸 พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายเป็นพระราชกุศล

🔸 พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล