⚡ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ⚡ แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประเภทบ้าน นโยบายรับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า

⚡ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ⚡


   แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประเภทบ้าน นโยบายรับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า จากรายชื่อตกหล่น รับเงินคืนที่ www.sr-th.com นั้น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ได้ชี้แจงว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ❌ ไม่มี ❌ นโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเช็กรายชื่อตกหล่น เพื่อรับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ   เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย 


   สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.pea.co.th/ โทร. 02 5890100 หรือติดต่อ 1129 PEA Contact Center รวมถึงการไฟฟ้าในพื้นที่


#ตำรวจไซเบอร์  #CCIB