ตำรวจไซเบอร์ ร่วม สกมช. และ UNODC จัดสัมมนาด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ตำรวจไซเบอร์ ร่วม สกมช. และ UNODC จัดสัมมนาด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

.

พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช. สอท. ได้ร่วมเปิดงานโครงการอบรมสัมมนา Best Practices Workshop for Reporting, Investigating, and Collaborating Digital Evidence on Cyber incidents that Compromise Personal and Proprietary Data in Thailand ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทำให้เกิดการทำงานแบบบุรณาการร่วมกันของหน่วยงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

.

โดยมีกรอบแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้าราชการตำรวจ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานด้านปฏิบัติการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ กว่า 50 คนเข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2567

.

ณ โรงแรมแกรนด์เซนเตอร์พอยต์ เพลินจิต กรุงเทพมหานคร

.

.

#ตำรวจไซเบอร์ #สอท #การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

#ตำรวจไซเบอร์  #CCIB