รอง ผบช.สอท. กล่าวเปิดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน "หลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ 65 (สนามใหญ่)"

รอง ผบช.สอท. กล่าวเปิดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

"หลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ 65 (สนามใหญ่)"

.

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 ณ อาคารสัมมนาและฝึกอบรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เมืองทองธานี) พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน รอง ผบช.สอท. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่วนกลาง โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย" รุ่นที่ 65 พ.ศ.2567(สนามใหญ่) โดยมี นางสมศิริ ชำนาญชานันท์ รองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ เป็นหัวหน้าคณะ

.

โดยมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมีวิทยากรจากกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ตอท.) บรรยายให้ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

.

#ตำรวจไซเบอร์  #CCIB