สัมภาษณ์เเละบันทึกเทป รายการเรื่องเล่า...เมืองเรา ในประเด็น คอลเซ็นเตอร์(call center) อันตรายใกล้ตัวที่ประชาชนป้องกันได้

🔔 วันที่ 6 ก.ย. 2565 เวลา 11.00 น.


🚨 ตามนโยบายของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์ให้กับประชาชน (vaccine cyber) สร้างการรับรู้ ให้ประชาชน เท่าทันรูปแบบของอาชญากรรมไซเบอร์ที่เปลี่ยนไปนั้น


🚔 พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท. ได้ขานรับนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินการอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้ให้สัมภาษณ์เเละบันทึกเทป รายการเรื่องเล่า...เมืองเรา ในประเด็น คอลเซ็นเตอร์(call center) อันตรายใกล้ตัวที่ประชาชนป้องกันได้ ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง5 HD5


🎤 โดยมีคุณอัศจรรย์ เณรฐานันท์ เป็นพิธีกร


📡 ขอประชาสัมพันธ์เพื่อติดตามรับชม ในวันจันทร์ที่ 12 ก.ย. 2565 ในเวลา 14.00 - 14.25 น. ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง5 HD5 เเละสามารถรับชมและรับฟังได้ผ่านทาง

1.https://www.facebook.com/TV5HD1/

2.รายการเรื่องเล่า...เมืองเรา ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง5 HD5