แถลงข่าวการรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิเพื่อเฉลี่ยทรัพย์คืนเงินผู้เสียหายคดี Hybrid Scam

แถลงข่าวการรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิเพื่อเฉลี่ยทรัพย์

คืนเงินผู้เสียหายคดี Hybrid Scam

.

จากสถิติการรับแจ้งความออนไลน์ ในรอบปีที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2566 รวมแล้วกว่า 326,992 คดี มูลค่าความเสียหายกว่า 45,245 ล้านบาท โดยนับเป็นคดีหลอกให้ลงทุนในลักษณะ Hybrid Scam

(หลอกให้เชื่อใจ ไว้ใจ แล้วชักชวนลงทุน) ทั้งหมด 3,280 คดี รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 2,700 ล้านบาท

.

ตามนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และการส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัลในการรับมือกับภัยคุกคามของอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ อีกทั้งยังมีความห่วยใยต่อพี่น้องประชาชนจากภัยหลอกลวงผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลอกลวงชักชวนให้ประชาชนร่วมลงทุนในทรัพย์สินรูปแบบต่าง ๆ ที่อ้างว่าจะได้รับกำไรผลตอบแทนในอัตราสูง ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนเป็นวงกว้าง

.

ต่อมา กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สืบสวนสอบสวนคดีที่ผู้เสียหายถูกหลอกลงทุนในลักษณะไฮบริดสแกม ซึ่งคนร้ายใช้วิธีการชักชวนผู้เสียหายให้ลงทุนสกุลเงินดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มปลอม BCHGLOBALLTD.com จากนั้นให้ผู้เสียหายซื้อเงินสกุล USDT และโอนไปตามเลขกระเป๋าเงินดิจิทัลตามที่คนร้ายระบุ ก่อนที่จะถูกโอนเข้าบัญชีของแพลตฟอร์มสำหรับเทรดเงินดิจิทัล และยังพบว่ามีความเชื่อมโยงกับคดีอื่นอีกหลายพื้นที่ จึงได้มีการประสานความร่วมมือกับ U.S. Homeland Security Investigations (U.S.HSI) รวมถึงหน่วยงานต่างประเทศและภายในประเทศ กระทั่งได้ข้อมูลที่เชื่อมโยงไปสู่คนร้ายตัวจริง คือ นายซู (Mr.Shaoxian Su) ชาวสัญชาติจีนกับพวก และยังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงนอมินีนิติบุคคลสัญชาติไทยที่เชื่อว่าจดทะเบียนเพื่ออำพรางการทำธุรกรรมเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินต่าง ๆ ภายใต้ปฏิบัติการ “Trust No One” EP.1-5 มีการตรวจค้นกว่า 72 จุดทั่วประเทศ สามารถจับกุมผู้ต้องหาสัญชาติจีน 3 ราย ตรวจยึดอายัดอสังหาริมทรัพย์คอนโดหมู่บ้านหรู รถยนต์ สินค้าแบรนด์เนม เงินสด และของกลางอื่นอีกหลายรายการ รวมมูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งในคดีนี้ได้ร่วมทำการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุด และอัยการสูงสุดได้มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดในความผิดฐาน “ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และสมคบกันโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน” เมื่อเดือนสิงหาคม 66 ที่ผ่านมา

.

ต่อมาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว โดยยึดทรัพย์สินไว้ 15 รายการ รวมราคาประมาณ 600 ล้านบาท และได้ลงประกาศ เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทำความผิดมูลฐาน รายคดี นายเซาเซียน ซู (Mr.Shaoxian Su) กับพวก มายื่นเอกสารเพื่อขอเฉลี่ยทรัพย์คืน โดยมีขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิสำหรับผู้เสียหาย ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทั้งนี้ยังคงมีเงินและทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัดไว้อีกหลายรายการ รวมมูลค่าประมาณ 1,300 ล้านบาทเศษ ซึ่งจะได้รวบรวมส่ง ปปง. เพื่อออกคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินเพื่อนำมาเฉลี่ยทรัพย์คืนให้กับผู้เสียหายต่อไป

.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ความสำคัญในแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยตลอด โดยในห้วงที่ผ่านมามีการกระทำความผิดอยู่บ่อยครั้ง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากนับ จึงได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันของหน่วยต่าง ๆ เพื่อบูรณาการสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิด และติดตามตรวจยึดอายัดทรัพย์สินจำนวนหลายจุดทั่วประเทศ จนสามารถจับกุมตัวการสำคัญในขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติในครั้งนี้ โดยปฏิบัติการครั้งนี้มีความเชื่อมั่นว่าจะทำให้ความเสียหายของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการกระทำผิดกฎหมายลดลง

.

การปฏิบัติการในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้จากการร่วมแรงร่วมใจกันของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติทุกนาย ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสืบสวนสอบสวนกันอย่างต่อเนื่องจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาและตรวจยึดอายัดทรัพย์สินจำนวนมาก นอกจากนี้ขอขอบคุณไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด, สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, หน่วยสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ U.S. Homeland Security Investigations, บริษัท ไบแนนซ์โฮลดิ้ง จำกัด รวมถึง สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ที่ได้ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการฝึกอบรม ซอฟแวร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในการใช้สืบสวนสอบสวน ในส่วนของการตรวจสอบเส้นทางการเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) จนสามารถติดตามขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

.

#ตำรวจไซเบอร์ #สอท #จับกุม #HybridScam #หลอกลงทุน #เงินดิจิทัล #คริปโตเคอเรนซี่


#ตำรวจไซเบอร์  #CCIB